Egzamin 8-klasisty

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu


Zapraszamy do udziału w zajęciach  przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki tego egzaminu są jedną ze składowych decydujących o przyjęciu ucznia do wybranej szkoły średniej. Dodatkowo w rekrutacji do szkół średnich znaczenie mają oceny ze świadectwa, dodatkowe osiągnięcia (tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego lub turnieju zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017), udokumentowane osiągnięcia w ramach działalności społecznej np.: działalność ucznia jako wolontariusza. Dodatkowe punkty uczniowie uzyskują za otrzymanie świadectwa z wyróżnieniem. 

 

Z jakich przedmiotów prowadzimy zajęcia ?


Zajęcia prowadzimy z wszystkich obowiązkowych przedmiotów, z których uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu:

  • język polski
  • matematyka
  • języka obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski lub ukraiński)


Kto prowadzi zajęcia?


Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli, będących czynnymi egzaminatorami OKE tj. nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy co roku sprawdzają egzaminy ósmoklasisty w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych - nauczycieli z powołania, potrafiących i chcących pomóc, którzy skutecznie wytłumaczą i usystematyzują materiał niezbędny do osiągnięcia wysokiego wyniku egzaminu, nawet osobom z bardzo dużymi zaległościami.

 

Gdzie i kiedy odbywają się zajęcia?

 

Zajęcia z każdego przedmiotu odbywają się w niewielkich grupach, trwają 90 minut i odbywają się co tydzień od końca września aż do tygodnia poprzedzającego odbywanie się egzaminów. Terminy odbywania się zajęć ustalamy w porozumieniu z rodzicami (od poniedziałku w godzinach popołudniowych lub w soboty w godzinach przedpołudniowych).

 

Zajęcia prowadzimy w formie online lub stacjonarnie w wybranych miastach.

 

Ile kosztują nasze zajęcia?

 

Nasza oferta jest prosta i czytelna:

- 55 zł za 90 minut zajęć

- brak opłat wstępnych i jakichkolwiek innych opłat

- nie płacą Państwo z nic z góry

- opłat dokonują Państwo przelewem po zakończeniu każdego miesiąca

 

Jak zapisać ucznia na zajęcia ?,

 

- Wystarczy wypełnić prosty formularz zgłoszeniowy:

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Dane do kontaktu
pole wymagane
pole wymagane
Czytaj więcej.
Lub zadzwoń i zapisz się telefonicznie
792 55 33 03

Potrzebują Państwo więcej informacji ? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez formularz kontaktowy:

Zadzwoń lub napisz do nas
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Czytaj więcej.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest FORBERG, siedziba: 40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 6A.