Egzamin eksternistyczny

 

Zapraszamy na zajęcia przygotowujące do zdania do egzaminu eksternistycznego z wszystkich wymaganych przedmiotów na poziomie liceum ogólnokształcącego

 

Co tydzień 90 minut zajęć z każdego wybranego przedmiotu w terminie ustalonym z uczniem (weekendy w godzinach od 8:00 do 20:00 lub dni robocze w godzinach popołudniowych lub wieczornych). 

 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli liceum będących jednocześnie egzaminatorami OKE

 

Jeżeli jesteś osobą dorosłą, która ukończyła gimnazjum lub szkołę podstawową i nie masz wykształcenia średniego, możesz zdobyć średnie wykształcenie i państwowy dyplom ukończenia liceum ogólnokształcącego wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną bez uczęszczania do szkoły, zaliczając egzaminy eksternistyczne z przedmiotów z zakresu liceum ‎ogólnokształcącego nawet w ciągu jednego roku.

 

Do zaliczenia każdego egzaminu wystarczy zaledwie 30% punktów. Egzaminy z wszystkich przedmiotów przeprowadzone są tylko w formie pisemnych testów. Niezaliczone egzaminy można poprawiać w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Masz na to kilka lat. Możesz jednak zaliczyć wszystkie egzaminy i zdobyć średnie wykształcenie nawet w ciągu jednej sesji egzaminacyjnej. Po zaliczeniu egzaminów otrzymujesz dyplom ukończenia liceum ogólnokształcącego i możesz przystąpić do matury, której zdanie umożliwia rozpoczęcie studiów.

 

Prowadzimy przygotowania do egzaminów eksternistycznych ze wszystkich 11 przedmiotów
   

 • język polski
 • język obcy (jeden z następujących: angielski, ‎francuski, niemiecki, rosyjski)‎
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • biologia
 • geografia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości

 

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 792 55 33 03
Serdecznie zapraszamy!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest FORBERG, siedziba: 40-091 Katowice, ul. Piotra Skargi 6A.